Privacy- en cookiebeleid Ford Pro Software

De website van Ford Pro Software (de 'website') wordt beheerd door Ford Smart Mobility UK Limited ('FSM', 'we', 'wij', 'ons').  Het privacybeleid van deze website geeft je inzicht in welke persoonsgegevens wij verzamelen via de website, waarom we deze verzamelen en wat we ermee doen.

Gegevens die we verzamelen, verwerken en gebruiken

In de loop van onze zakelijke relatie kan het zijn dat je ons informatie over jezelf geeft, bijvoorbeeld wanneer je ons vraagt om contact met je op te nemen of wanneer je een account aanmaakt of diensten aanvraagt.  De informatie die je verstrekt, kan je contactgegevens bevatten.  

We verwerken en gebruiken deze gegevens om contact met je op te nemen en om je account aan te maken en te beheren, indien van toepassing.  We verwerken en gebruiken deze gegevens ook om je diensten te verlenen waarom je hebt gevraagd. We kunnen je gegevens ook gebruiken om nieuwe en verbeterde producten, diensten en marketingstrategieën te ontwikkelen om ons onderzoek te ondersteunen. 

Hoe we gegevens delen

Om de hierboven beschreven diensten te leveren, kan het zijn dat we persoonsgegevens delen met onze aanverwante bedrijven ('aan ons verwante bedrijven' betekent de groep van bedrijven die met ons verbonden is door gemeenschappelijk beheer of eigendom) en externe dienstverleners die onderworpen zijn aan overeenkomsten die hen verplichten om de persoonsgegevens alleen te gebruiken zoals wij opdragen en deze altijd veilig te bewaren.

We kunnen ook persoonsgegevens delen om te voldoen aan de juridische eisen of verzoeken van autoriteiten, om onze rechten of eigendommen of die van iemand anders te beschermen of te verdedigen, om de persoonlijke veiligheid van mensen te beschermen of om problemen met fraude, beveiliging, veiligheid of privacy te detecteren, te voorkomen of hier op een andere manier mee om te gaan.

Waar gegevens worden opgeslagen

De IT-systemen waarop we je gegevens opslaan, kunnen zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden, ook in landen waar de wet minder bescherming biedt voor persoonsgegevens.  Als dit het geval is, zullen we ervoor zorgen dat er passende maatregelen worden gehanteerd om de persoonsgegevens te beschermen en om ervoor te zorgen dat deze veilig worden bewaard.  Je kunt contact met ons opnemen voor een kopie van de maatregelen die we in deze omstandigheden hanteren ter bescherming van je persoonsgegevens.

Wettelijke grondslag voor gegevensverwerking

Er zijn verschillende wettelijke grondslagen voor het gebruik van je gegevens:

In het kader van het contract dat je met ons afgesloten hebt, kan het nodig zijn dat we je gegevens verwerken. We hebben vaak een rechtmatig belang bij het verwerken van je gegevens voor bepaalde doeleinden, bijvoorbeeld om je goede functionaliteit en diensten te bieden, om nieuwe en verbeterde producten, diensten en marketingstrategieën en -onderzoek te ontwikkelen, om onze of andermans rechten of eigendommen te beschermen of te verdedigen of om problemen met betrekking tot fraude, beveiliging, veiligheid of privacy te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken.

Jouw rechten en contact met ons opnemen

Je hebt het recht om te weten welke gegevens we over jou bewaren en voor welke doeleinden, evenals het recht om wijzigingen door te voeren indien nodig. Je hebt in bepaalde omstandigheden ook het recht om bezwaar te maken tegen onze doorlopende verwerking van je persoonsgegevens of om ons te vragen je gegevens te verwijderen, het gebruik ervan te beperken of je gegevens over te dragen aan een andere dienstverlener.

Als je niet tevreden bent met hoe we jouw gegevens gebruiken, hopen we dat je dat eerst aan ons laat weten zodat we het probleem kunnen proberen op te lossen. Je hebt echter ook het recht om een klacht in te dienen bij je lokale gegevensbeschermingsautoriteit.

Als je vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot ons gebruik van je gegevens of als je een van je rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op.

E-mail dpeurope@ford.com

Post

Privacy Enquiry

PO Box 2318

GLASGOW, SCOTLAND

G33 9DD

Hoe lang bewaren we je gegevens

We bewaren je gegevens in identificeerbare vorm zolang dat nodig is voor de doeleinden die in dit beleid zijn vermeld. Over het algemeen betekent dit dat we de gegevens bewaren zolang een van de volgende redenen van toepassing zijn:

  • Je gegevens zijn redelijkerwijs vereist om onze diensten aan je te kunnen leveren; 
  • Je gegevens zijn redelijkerwijs vereist om het doel waarvoor je de gegevens hebt aangeleverd of waarvoor wij deze hebben verzameld te vervullen;
  • Je gegevens zijn redelijkerwijs nodig om onze rechten of eigendommen te beschermen en te verdedigen (dit is over het algemeen de duur van de relevante verjaringstermijn in je rechtsgebied);
  • We zijn anderszins door geldende wetten of regelgevingen vereist om je gegevens te bewaren.

We gebruiken gepaste systemen, beleidslijnen en procedures en technologieën om de beveiliging en nauwkeurigheid van je gegevens te waarborgen en behouden.

Dit privacybeleid kan worden bijgewerkt naar aanleiding van wijzigingen in onze privacyprocedures en het gebruik van je gegevens of de toepasselijke wetgeving.

Top